Szukaj na tym blogu

O egzaminie praktycznym

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji INF.04 polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego efektem są pliki z rozwiązaniem zapisane na płycie (model dk – jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera) i trwa 150 minut.

Przykładowe zadanie 1.

Prawidłową i ergonomiczną pozycję pracy przy komputerze zapewni krzesło, którego
 1. podłokietniki są 20 cm niżej niż blat.
 2. podłokietniki są 30 cm wyżej niż blat.
 3. oparcie zapewnia lordozę w odcinku lędźwiowym.
 4. oparcie w odcinku szyi jest pochylone do przodu o 40o .

Przykładowe zadanie 2.

Zapisane w kodzie szesnastkowym składowe RGB koloru #AA41FF po przekształceniu do kodu dziesiętnego wynoszą kolejno
 1. 160, 65, 255
 2. 160, 64, 255
 3. 170, 65, 255
 4. 170, 64, 255

Przykładowe zadanie 3.

push(arg) – dodaje element
pop() – usuwa ostatnio dodany element
peek() – zwraca ostatnio dodany element bez usuwania
isEmpty() – sprawdza czy istnieją dane w strukturze

Która struktura danych może być zaimplementowana przy wykorzystaniu jedynie wymienionych metod?

 1. stos.
 2. tablica.
 3. kolejka FIFO.
 4. drzewo binarne.

Przykładowe zadanie 4.

Który z wymienionych algorytmów działających na tablicy jednowymiarowej ma złożoność obliczeniową O(n2)?
 1. Sortowanie szybkie.
 2. Wyszukiwanie binarne.
 3. Sortowanie bąbelkowe.
 4. Wypisanie elementów.