Posty

O blogu

Nie odbył się jeszcze żaden egzamin z Kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji  - zawodu Technik programista (Formuła 2019).Informator: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_programista.pdf Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/2021-2023/INF.04_wyp_2021-2023_dk.pdf
Zadania będą podzielone zgodnie z podstawą programową na działy:
Projektowanie oprogramowaniaProgramowanie obiektoweProgramowanie aplikacji desktopowychProgramowanie aplikacji mobilnychProgramowanie aplikacji zaawansowanych webowychTestowanie i dokumentowanie aplikacji