Posty

O blogu

Nie odbył się jeszcze żaden egzamin z Kwalifikacji INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji   - zawodu Technik programista (Formuła 2019). Informator: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/technik_programista.pdf Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/Formula_2019/Informatory/2021-2023/INF.04_wyp_2021-2023_dk.pdf Zadania będą podzielone zgodnie z podstawą programową na działy: Projektowanie oprogramowania Programowanie obiektowe Programowanie aplikacji desktopowych Programowanie aplikacji mobilnych Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych Testowanie i dokumentowanie aplikacji